Skip to content
Menu
Keurmerk Opvang

KEURMERK OPVANG VOOR ELKE ORGANISATIE DIE DE TIJDELIJKE OPVANG VAN DIEREN VERZORGT

KEURMERK OPVANG VOOR ELKE ORGANISATIE DIE DE TIJDELIJKE OPVANG VAN DIEREN VERZORGT

Logistiek in beeld

Het Keurmerk Opvang bestaat sinds 2016 en kan worden aangevraagd door dierenopvangcentra voor honden, katten, konijnen en knaagdieren in Nederland. Onder Locaties kunt u de dierenopvangcentra (dierenasielen) vinden, die door het Keurmerk Opvang zijn gecertificeerd.

Het Keurmerk Opvang werkt met doelvoorschriften en open normen. Deze zijn gebaseerd op de vijf vrijheden van Brambell en een duurzame bemiddeling van dieren naar een nieuwe eigenaar. De toetsing is gebaseerd op Appreciative Inquiry.

De tijdelijke opvang van dieren en het bemiddelen van dieren naar een volgende eigenaar is een mooi, maar moeilijk vakgebied: het Keurmerk Opvang biedt dierenopvangcentra straks de mogelijkheid om dit nog beter uit te dragen.

LOGISTIEK IN BEELD

In dierenopvangcentra bestaan veel verschillende logistieke lijnen. Sommige zijn eenrichtingsverkeer, sommige wat diffuser. Belangrijk is om zich van risico’s bewust te zijn, die de tegendraadse bewegingen en kruispunten met zich meebrengen. Alleen dan kunnen zinvolle maatregelen worden ontworpen en toegepast, die risico’s uitsluiten of minimaliseren. In een dierenopvang is een goede logistiek erg belangrijk om gezondheidsrisico’s voor dieren en mensen klein te houden.
Het gebouw, maar ook de manier van werken moeten zo zijn ingericht dat processen gescheiden kunnen worden gehouden.

Deze animatie schetst de ideale situatie. Die is lang niet overal te realiseren; die is maar in weinig (of geen?) DOC te vinden. Voor het keurmerk is dan de vraag hoe een DOC daarmee omgaat. Is er een goede risicoanalyse uitgevoerd en zijn er hierop berustende maatregelen ingesteld? Worden in ieder geval wettelijke kaders gevolgd? Waar zit eventueel een blinde vlek?

Zulke vragen willen we met LOGISTIEK IN BEELD stimuleren. Wil je graag je eigen best practice delen, met foto’s of een korte video? Stuur deze dan naar . Zover mogelijk plaatsen we deze graag op onze website.

Laatste nieuws

Beoordeling op 7 thema's 1. algemene eisen 2. bemiddeling De vijf vrijheden van Brambell 3. vrij van dorst, honger en onjuiste voeding 4. vrij van fysiek en thermaal ongerief 5. vrij van pijn, verwonding en ziektes 6. vrij van angst en chronische stress 7. vrij om hun natuurlijke gedrag te vertonen
Beoordeling op 7 thema’s

1. algemene eisen
2. bemiddeling

De vijf vrijheden van Brambell

3. vrij van dorst, honger en onjuiste voeding
4. vrij van fysiek en thermaal ongerief
5. vrij van pijn, verwonding en ziektes
6. vrij van angst en chronische stress
7. vrij om hun natuurlijke gedrag te vertonen
Beoordeling op 7 thema's 1. algemene eisen 2. bemiddeling De vijf vrijheden van Brambell 3. vrij van dorst, honger en onjuiste voeding 4. vrij van fysiek en thermaal ongerief 5. vrij van pijn, verwonding en ziektes 6. vrij van angst en chronische stress 7. vrij om hun natuurlijke gedrag te vertonen
Beoordeling op 7 thema’s

1. algemene eisen
2. bemiddeling

De vijf vrijheden van Brambell

3. vrij van dorst, honger en onjuiste voeding
4. vrij van fysiek en thermaal ongerief
5. vrij van pijn, verwonding en ziektes
6. vrij van angst en chronische stress
7. vrij om hun natuurlijke gedrag te vertonen

ELKE AANVRAGER WORDT BEOORDEELD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE INSTELLING

Keurmerk Opvang
Keurmerk Opvang
Keurmerk Opvang
Keurmerk Opvang
Keurmerk Opvang
Keurmerk Opvang
Keurmerk Opvang