Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren van start

Op 2-12-2015 presenteerde de Dierenbescherming op het kantoor van CBD/Verin in Zeist een nieuw keurmerk voor alle opvangcentra, die tijdelijk zorgen voor huisdieren die als zwerver zijn gevonden, of waarvan afstand worden gedaan. Niet alleen honden en katten, maar ook konijnen, cavia’s of fretten. Het Keurmerk Opvang gaat over organisaties die niet snel opvallen, maar dat wel verdienen. Dierenopvang is een vak, met vele uitdagingen op het terrein van diergezondheid en dierenwelzijn en veiligheid van dier en mens, tijdens de opvang en daarna. Het keurmerk wordt verleend en gecontroleerd door een professioneel bedrijf, CBD/Verin. Zij zijn ook betrokken bij het Beter Leven Keurmerk en het Keurmerk Paard en Welzijn. De gezelschapsdierensector is nieuw voor CBD/Verin, net als de auditmethodiek, die in opdracht van de Dierenbescherming is ontwikkeld. De rode draad in het keurmerk zijn de 5 vrijheden van Brambell en werken met waarderend onderzoek (appreciative inquiry). Het gaat erom de goede kanten en bijzondere specialismen van een organisatie te benadrukken. Maar er zijn ook duidelijke no go’s en natuurlijk is er bij het auditen ook aandacht voor punten die niet goed zijn. Het keurmerk kan inmiddels worden aangevraagd bij CBD/Verin.

 

Uitgenodigd voor de presentatie waren ondermeer het ministerie van EZ, diverse onderwijsinstellingen, branche-organisaties voor dierenhulpverlening, op het gebied van gedragsdeskundigheid en de retailsector die de via de consument ook te maken heeft de opvang van dieren. De keurmerkorganisatie zal hen blijven opzoeken om na te gaan op welke manier zij actief betrokken kunnen en willen zijn bij de uitvoering van het keurmerk. Bijvoorbeeld door expertise in te brengen tijdens een audit, complexe informatie toepasbaar te maken voor dierenopvangcentra, of gerichte trainingen of cursussen aan te bieden.