Gedragstherapie voor dieren

Regelmatig komt het voor, dat dieren gebaat zijn bij gedragstherapie. Eerder plaatsten we reeds een artikel van de SPPD over honden. Het nu geplaatste artikel richt zich duidelijk op meer diergroepen. Zeker zinvol, om ook een breder te kijken.
Dieren komen regelmatig met afwijkend gedrag de dierenopvang binnen. Tijdens hun opvang worden zij dan intensief begeleid. Medewerkers in de opvang en zeker ook een volgende eigenaar kunnen daarbij de hulp van professionals inschakelen. SPPD is een platform voor diergedragsdeskundigen.