Deel 1 workshop Kengetallen in de opvang bevatte veel gespreksstof

Het eerste deel van de workshop Kengetallen in de Opvang leidde tot een geanimeerd gesprek over de inzichten en uitzichten die er geschetst werden.
Hier konden alle opvangcentra aan meedoen. Er is nu reeds een kleine wachtlijst voor mogelijk een volgende ronde.
De workshop is geen training, of opleiding. Je moet écht aan het werk met de kennis die wordt aangeboden. Je leert en ervaart hoe informatie over je werkprocessen je kan helpen in het werk en wat daarbij goede vragen zijn. Het wordt duidelijk waarom het belangrijk is regelmatig naar de informatie die je bijhoudt te kijken en ervan te leren. Informatie die veelal uit Docasoft zal gaan komen.

Inzichten

In de workshop zijn onder anderen het monitoren van het aantal verblijfsdagen besproken. Reflectie waren daarbij b.v. de financiële effecten die een paar dagen meer of minder kunnen hebben. Brigitte die de workshop gaf had zelf twee interessante casussen uitgewerkt met de gegevens van 1 voorbeeldasiel. Het ene was het effect van Meet Your Match.  En de tweede vraag was: zitten de grote hondenrassen nu echt veel langer in de opvang? Zeker met verrassende uitkomsten en inzichten!

Voor het tweede deel van de workshop zullen de deelnemers vragen uit hun eigen opvang in dienen, om die op 9 maart samen door te nemen. Daarna volgt een evaluatie.