Werken aan welzijn in de dierenopvang

Vandaag is Dierendag. Dieren in de opvang verdienen niet alleen op deze dag maar altijd nog weer een beetje extra. Het is immers niet de meest fijne omgeving om te zitten.

Daarom wordt vanuit Keurmerk Opvang een drietal workshops aan teamleiders en leidinggevenden met procesverantwoording in de dierenopvang aangeboden:
Kengetallen in de dierenopvang, in 2 delen, op 2 en op 23 november

Konijnengedrag en welzijn in de dierenopvang op 8 november

Kattengedrag en welzijn in de dierenopvang op 28 november

Je kunt je aanmelden via . Geef daarbij a.u.b. duidelijk de naam, organisatie en voor welk workshop de aanmelding is aan.

 

Workshop Kengetallen

Deze richt zich erop om meer inzicht te krijgen in hoe werkprocessen die van invloed zijn op dierenwelzijn verbeterd kunnen worden met behulp van de analyse van beschikbare cijfers .

Tijdens de workshop komen del volgende onderwerpen aan bod:

 • Kennis over cijferanalyse in de opvang,
 • bewustwording van de relatie tussen bepaalde parameters en
 • de mogelijke invloed op beleid, keuzes en werkprocessen.

We werken aan de volgende vaardigheden:

 • het opstellen van vragen;
 • wat is een nulmeting en waarom is deze belangrijk;
 • het nagaan welke (cijfermatige) informatie hiervoor van belang is;
 • het uitvoeren van de betreffende berekeningen;
 • de daarbij behorende interpretatie van de gegevens;
 • visualisering van verkregen informatie.

 

Workshop Konijnengedrag

Vanuit Keurmerk Opvang vinden we belangrijk, dat dieren – passend bij hun karakter en gedrag – tijdens de tijdelijke opvang in een dierenopvangcentrum (asiel) worden verzorgd. Hiervoor is het noodzakelijk dat medewerkers het gedrag en reacties van dieren op de juiste manier interpreteren en dan conform handelen. Daarbij hoort ook dat bij specifieke vragen de veterinair en/of diergedragsdeskundige wordt geconsulteerd. 

Herkennen en correct interpreteren van het gedrag van een konijn is belangrijk voor de juiste benadering en verzorging van het dier.

De workshop neemt je mee in:

 • Natuurlijk gedrag in een door mensen gecreëerde omgeving (dierenopvang, houderijsysteem);
 • Communicatie;
 • Koppelprocessen.
 • De verschillen met de cavia worden aangestipt.

 

Workshop Kattengedrag

Herkennen en correct interpreteren van het gedrag van een kat is belangrijk voor de juiste benadering en verzorging van het dier.

Vanuit Keurmerk Opvang vinden we belangrijk, dat dieren – passend bij hun karakter en gedrag – tijdens de tijdelijke opvang in een dierenopvangcentrum (asiel) worden verzorgd. Hiervoor is het noodzakelijk dat medewerkers het gedrag en reacties van dieren op de juiste manier interpreteren en dan conform handelen. Hierbij hoort ook dat bij specifieke vragen de veterinair en/of diergedragsdeskundige wordt geconsulteerd.

De workshop neemt je mee in:

 • gedrag van en omgaan met katten;
 • ontwikkeling van het gedrag van katten / socialisatie (niet: re-socialisatie);
 • aandacht voor bijzonderheden rond de oudere kat en haar gedrag.

Dit alles in de context van de opvang / houderijsysteem met als ophanger voorbeelden rond de quarantaine. Ter onderbouwing wordt ook filmateriaal gebruikt.

 Alle workshops vinden plaats op het DBCA te Amersfoort.