Weer een locatie met keurmerk rijker!

Zo kort voor de kerst slaagde het Stichts Asyl voor Dieren te Utrecht erin, om het Keurmerk Opvang te verwerven.

Hiermee zijn er nu 13 dierenopvangcentra met het keurmerk.
Bij ons zijn ca. 200 organisaties bekend, die dieren opvangen, waarvan een groot deel onder de overgangstermijn van het Besluit Houder van Dieren valt en pas dan aan bepaalde wettelijke eisen hoeven te voldoen, die het keurmerk nu alwel eist. Er liggen dus nog heel veel kansen, om het delen van best practices verder vorm te geven en te laten groeien.
Want dat is wel een van de dingen, die we van keurmerkdragers verwachten: kennis en ervaring delen zodat dieren een (nog) beter welzijn geboden kan worden in de periode, dat zij opgevangen moeten worden.

Wist je wel, dat bij de locaties op de kaart ook hun specifieke expertise vermeld staat?