Update beoordelingsproces voor aanvragen

Voor Keurmerk Opvang wordt nu na ca. 2 jaar actief te zijn het beoordelingsproces herzien. Zowel voor diegene die reeds een aanvraag hebben ingediend waarvan de beoordeling nog niet is afgerond als ook voor nieuwe aanvragen vindt de beoordeling straks via een geactualiseerd beoordelingsproces plaats. Hoe de beoordelingen exact uitgevoerd zullen gaan worden, wordt in de komende tijd bepaald.

Bent u reeds bezig met uw self-assessment? Dan kunt u nu nog steeds gebruik maken van de link voor het self-assessment, die u heeft ontvangen. Zo gauw Kiwa-Verin de melding ontvangt, dat u het self-assessment heeft afgerond, worden met u verdere afspraken gemaakt.

Op moment, dat het nieuwe beoordelingsproces formeel is vastgesteld, wordt die hier op de website gepubliceerd.

Bent u van plan om op korte termijn het keurmerk aan te vragen, laat het ons vooral even weten. Dan informeren we u direct persoonlijk op het moment, dat het nieuwe beoordelingsproces is vastgesteld, anders dan via de website en en nieuwsbrief.

Algemeen:

Op de website van Keurmerk Opvang staat altijd het actuele reglement voor het keurmerk, inclusief de onderliggende stukken zo als criteria, no-go voorbeelden, de regeling voor het gebruik van het keurmerk etc.

Daarnaast vindt u op de website onder het pagina “Toelichting” inhoudelijke stukken voor uiteenlopende onderwerpen, gestructureerd naar de thema’s van de criteria. Op het pagina “Locaties” kunt u de keurmerkdragers inclusief hun specifieke kennisgebieden vinden.

Keurmerk Opvang vermeldt op haar Facebookpagina actualiteiten en nieuwtjes.

In de LinkedIn-groep van Keurmerk Opvang kunnen vakinhoudelijke discussies specifiek gericht op dierenopvangcentra worden gevoerd.