Jaartoets afgerond voor de keurmerkdragers

Alle dierenopvangcentra, die het Keurmerk Opvang dragen, worden eens per jaar getoetst of zij nog steeds aan het keurmerk voldoen. Voor twee van de keurmerkdragers was dat nu nog niet het geval: zij hadden pas onlangs het keurmerk verworven.
Bij de jaarlijkse toets komen drie onderwerpen aan de orde:

  • wat zijn nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie en hoe dragen deze tot een nog beter welzijn van de opgevangen dieren bij?
    Bij nagenoeg ieder keurmerkdrager waren verbeteringen doorgevoerd, velen waren met verbouwingen bezig (planning, in progres of in de afronding).
  • wat is er gedaan met aanbevelingen vanuit het vorige rapport?
    (Dit was vooral een vraag voor het locatiebezoek.)
Sonja van Leeuwen

Er wordt jaarlijks een thema gekozen dat (samen) verder wordt uitgediept. Nu in 2018 was dat ‘de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij medewerkers en vrijwilligers in relatie tot het welzijn van de opgevangen dieren‘. Cursussen, praktijkbegeleiding, stageopdrachten, feedback op uitgevoerd werk, sparren met anderen zijn er zo maar een paar facetten van.
Van nagenoeg alle keurmerkdragers hebben verantwoordelijke medewerkers deelgenomen aan de workshop Kattengedrag en welzijn in de opvang, met specifiek aandacht voor de ouders kat.

“De¬†lezing in de ochtend spraak me erg aan. Krijgt dan toch weer wat nieuwe inzichten in het gedrag van de dieren.”

Daarna werden in het Kenniscafé de resultaten van het verkorte self-assessment

Gemiddelde verblijfsduur

besproken, ervaringen uitgewisseld en tips aan elkaar gegeven.

“Van gedachten wisselen met collega’s spreekt er aan. Gezichten bij de mensen krijgen die je wel eens spreekt via mail of telefoon.”

 

In april werd iedere locatie opnieuw bezocht, samen met een peer. Een peer is een leidinggevende van een van de andere dierenopvangcentra, die ook het Keurmerk Opvang hebben verworven. Tijdens deze gesprekken kwamen wederom geanimeerde gesprekken over allerlei uiteenlopende onderwerpen op gang. De blik in elkaars keuken, het ervaren van slimme, vaak ook pragmatische oplossingen, het afwegen van het voor en tegen m.b.t. bepaalde keuzes werd als waardevol ervaren.

De onderlinge bereikbaarheid en mogelijkheid om kennis te delen is nu ook uitgebreid door de introductie van een afgeschermd gedeelde op deze website. Hier kunnen keurmerkdragers met elkaar documenten uitwisselen en over relevante onderwerpen in gesprek gaan. En eerste animatie en een eerste blog zijn reeds geplaatst!

In de feedback op de jaartoets werd ook als reactie gegeven: “De bekendheid van het keurmerk mag nog breder worden.”

Wat kunnen we hier samen aan doen?