Nieuwsbrief Keurmerk Opvang

Het Keurmerk Opvang werd 3 jaar geleden voor het eerst aan een aantal dierenopvangcentra (DOC) verleend. Het aantal deelnemers groeit. Intussen ontvingen 20 DOC het keurmerk. Door sluiting en schoring staan er nu 18 actieve keurmerkdragers op de kaart.

Actuele thema’s

Moeilijke honden in de dierenopvang

In de afgelopen jaren wordt de trend zichtbaar, dat steeds vaker vooral ‘moeilijke’ dieren in de opvang terecht komen. Dieren waaraan niets mankeert qua gezondheid, gedrag en/of verzorging vinden vaak al via andere kanalen zo als Marktplaats een nieuwe eigenaar.

Deze ontwikkeling heeft invloed op het werk en de processen van de dierenopvang en de eisen, die dat aan dierverzorgers en management stelt. Parallel neemt de maatschappelijke discussie over ‘gevaarlijke’ honden toe. Dit ook heeft invloed op het plaatsingsproces van opgevangen dieren.

Al met al reden, om ook vanuit het Keurmerk te willen onderzoeken wat dit voor het welzijn van het dier en daarmee voor het keurmerk aan zich betekent. We houden jullie graag van relevante ontwikkelingen op de hoogte.

Kleine DOC

Binnen het Keurmerk bestaat een afgeslankte beoordeling voor ‘kleine DOC’. Je wordt als klein DOC aangemerkt als je

  • maximaal 1 diersoort en/of
  • maximaal 3 medewerkers en/of
  • maximaal   5 vrijwilligers en/of
  • maximaal 200 intakes per jaar hebt en
  • maximaal 20 honden óf 30 katten óf 30 konijnen óf 30 knaagdieren tegelijk moet verzorgen.

Verdere uitleg hierover vind je onder aan de pagina Criteria op de website van het keurmerk.

Het beeld bij het Keurmerk Opvang is, dat er in verhouding veel meer kleine dierenopvangen bestaan, dan grote, complexere dierenopvangcentra. Professionaliteit is voor het welzijn van de opgevangen dieren bij de kleine DOC niet minder belangrijk dan bij de grote DOC.
Reden genoeg, om hier specifiek aandacht aan te besteden. Misschien ook voor u iets, om uw professionaliteit te laten zien?

Voor de kleine konijnen- of knageropvangen is een ontwikkeling onder het programma Diervriendelijke Ondernemen interessant, dat voor delen door de Dierenbescherming samen met de Dibevo wordt uitgevoerd.

Een van de onderwerpen is, dat konijnen en knagers in winkels regelmatig onvoldoende ruimte, verzorging en te veel stress hebben. Sommige winkels zijn eventueel bereid om mee te werken om andere verkoopkanalen voor de dieren te gebruiken. Mits deze aantoonbaar betrouwbaar zijn.

Zouden hieruit kansen voor samenwerking ontstaan?

Wenst u meer informatie of wilt u het keurmerk voor kleine DOC aanvragen, volg dan deze link.

Jaartoets keurmerkdragers

Alle keurmerkdragers, die langer dan een jaar geleden het keurmerk verleend kregen, ondergaan ook dit jaar weer een jaartoets. Kernthema’s dit jaar zijn Gezondheid van dier en verzorger.

Diegene, die reeds 3 jaar geleden het keurmerk mochten ontvangen worden zwaarder getoetst, zodat een verlenging voor de komende 3 jaar uitgesproken zal kunnen worden.

Op 12 juni wordt op een mini-symposium met elkaar kennis en expertise uitgewisseld. Hiervoor zijn ook de nieuwe keurmerkdragers uitgenodigd, die de jaartoets op zich nog niet hoeven te ondergaan.

Verder zijn een self-assessment en steekproef op de locatie onderdeel van de toets. Blijvend laten zien, dat je focus op kwaliteit in het werk en dierenwelzijn hebt.

Actualiseren van de Regeling en de criteria

Parallel wordt aan de actualisering van de Regeling Keurmerk Opvang en de onderliggende criteria voor de DOC gewerkt. Basis hiervoor zijn een analyse van de resultaten van de afgelopen 3 jaar, maatschappelijke en wetenschappelijke trends en ontwikkelingen. Later meer hierover.