Wijziging Regeling Keurmerk Opvang

Eerder dit jaar kondigden we aan dat de Regeling Keurmerk Opvang in 2019 herzien wordt. Per 1 januari 2020 treedt nu de geactualiseerde regeling in werking. Die geactualiseerde regeling inclusief alle bijlagen is te vinden onder Tabblad Algemeen op de pagina Toelichting.

Voorbereiding herziening van de regeling

Door het jaar heen zijn

 • resultaten en bijzonderheden geanalyseerd;
 • actuele maatschappelijke trends gevolgd;
 • wetenschappelijke rapporten gelezen.

Dit heeft tot een wijzigingsvoorstel geleid. Criteria (Doelvoorschriften, Open Normen en NoGo-voorbeelden) zijn met de Adviescommissie van het Keurmerk Opvang besproken; zij heeft de regelinghouder over de voorgenomen wijzigingen geadviseerd.

Dit alles heeft tot de volgende aanpassingen geleid:

 • doel van de regeling is opgenomen binnen de regeling, niet meer in een aparte toelichting;
 • mogelijkheden in taakverdeling ten behoeve van de beoordeling zijn verder uitgewerkt in de regeling;
 • sancties en met name het opheffen ervan zijn beter omschreven;
 • algemene verplichtingen van deelnemers zijn explicieter uitgewerkt.

Voor de verschillende reglementen die onderdeel zijn van de regeling resulteerde dit in:

 • het wijzigingsreglement is alleen tekstueel aangepast;
 • er is een apart reglement voor beoordeling en sancties toegevoegd;
 • er is een apart reglement jaartoets en verlenging toegevoegd;
 • het beleid m.b.t. grote en kleine dierenopvangcentra is in een apart document opgenomen;
 • de definitielijst is geactualiseerd;
 • er is een aparte tariefregeling toegevoegd.

Het meest direct van belang voor de uitvoering zijn de aanpassingen in de criteria, dus de doelvoorschriften en normen en de NoGo-voorbeelden. Die wijzigingen worden in een apart document toegelicht. Ook deze Toelichting is te vinden onder Algemeen.

Voor de aanpassingen in de regeling geldt in principe geen overgangstermijn: de meeste wijzigingen zijn vooral een verduidelijking van de huidige regeling. Alleen voor de eis voor bedrijfskleding (B2.1-2) wordt een overgangstermijn van 1 jaar ingesteld (tot 1 januari 2021) voor diegene, die reeds het keurmerk hebben.
Voor nieuwe aanvragen geldt de overgangstermijn niet. Ook niet voor aanvragen, die langer dan 2 jaar geleden zijn ingediend, maar die nog geen afgerond self-assessment hebben aangeboden.

Heeft u vragen, stuur deze dan naar .

Tijdens het symposium van Keurmerk Opvang  in maart 2020 zullen we tijd voor vragen inruimen.

Voor nu: Een goede jaarwisseling! Op een diervriendelijk 2020!