Samenvatting Symposium Keurmerk Opvang 2020

Jaarthema: Socialisatie in de dierenopvang


Het Keurmerk Opvang is gericht op verdiepen van kennis en verdere professionalisering van dierenopvang. Bijzonder aandachtspunt is de ontwikkeling van de bedrijfsvoering – het gestructureerd inrichten van processen, met als doel een goede beheersbaarheid van kwaliteit. Hiervoor kunnen we dankzij de deelnemers steeds meer kijken naar best practices.

Eigenlijk wilden we het symposium in maart in congresvorm organiseren. Alles was voorbereid – en toen werd heel ons leven anders. We hoopten in september alsnog aan de slag te kunnen. Niets bleek minder waar. Dus kozen we voor digitale bijeenkomsten, verspreid over de laatste maanden van het jaar. We startten met een algemene bijeenkomst om de laatste actualiteiten rond het keurmerk door te spreken. Hierna volgden vier sessies: 2 over socialisatie van de hond, een voor kat en een voor knaag/konijn. In iedere sessie presenteerden 3 of 4 DOC (dierenopvangcentra) een specifieke casus of bijzondere elementen in hun socialisatieprogramma. Soms werd er nog iets te veel basiskennis herhaald – dat is een leertraject voor de bijeenkomsten.
Presentaties worden op een afgesloten omgeving – alleen toegankelijk voor keurmerkdragers en anderen die bij het keurmerk betrokken zijn – gedeeld.

De eerste keer een symposium via Zoom is voor iedereen even wennen. De organisatoren van de bijeenkomsten hadden wat zorg over of ZOOM een goede discussie in de weg zou staan. Gegeven de terugkoppeling van deelnemers bleek die zorg niet terecht. Enkele citaten van hun reacties: “heel inspirerend”, “waardevol om praktijkvoorbeelden te zien”, “mooi inzicht in verschillende werkwijzen”, “voor herhaling vatbaar”, “online goed alternatief”, “wel vermoeiend zo via het scherm”, “wat minder interactie”. Net als voor heel werkend Nederland geldt zal de keurmerkorganisatie ook een goede mix moeten vinden die past bij de actuele situatie.

Het persoonlijk contact mist iedereen, en ook zeker de persoonlijke interactie tussen de DOC’s. Even 1 op 1 informatie en ideeën uitwisselen, inspiratie opdoen bij collega’s is via deze constructie toch wat lastiger.
Soms kom je als peer iets verrassends tegen bij een DOC’s waar je meer over wilt weten – dat wordt tot nu nog gemist dit jaar. Ook hierover zou op een symposium een presentatie gegeven kunnen worden.

Hond

De presentaties over socialisatie hond werden interessant en leuk gevonden, de presentaties zijn verhelderend en duidelijk. Presentaties en de gesprekken die daarop volgden gaven mooi inzicht in de werkwijzen en waren zeker een goed inspiratiebron.
We spraken over socialisatie, desocialisatie en resocialisatie: stressreductie, gedragsbeïnvloeding, homeopathische middelen, relaxkennels, natuurtuinen, vaste contacten en het bouwen van vertrouwen. Vragen die aan de orde kwamen waren “Welk invloed heeft eventueel en andere omgeving op de ontwikkeling?”, “Hoe succesvol zijn buddyprojecten?”, “Hoe bepaal je vereist kennisniveau van de medewerkers?”, om maar enkelen te noemen.
Bespreken van specifieke casussen wekt iedere keer weer bijzonder interesse. Concrete voorbeelden, uitdagingen, overwegingen, oplossingen, successen en ook limieten zijn toch sprekender dan pure theorie.
Gelukkig heeft iedereen, die hierin meepraat een behoorlijk stuk praktijkervaring.

Konijn en knaagdieren

Na de presentaties over socialisatie van knaagdieren en konijnen kwamen de volgende reacties: Trainen van dieren en dan met name ratten is iets waar men enthousiast over werd! Niet iedereen in de sessie had een (standaard) socialisatieprogramma voor ratten.
De wetenschappelijke onderbouwing m.b.t. het onderscheid tussen wild, half wild en tam konijn qua verzorging en gedrag was bijzonder interessant. Ook dat er verschillende uitzetplekken zijn voor de half wilde konijnen, maar dat we daar met elkaar breder (landelijk) naar zouden moeten kijken. Vraagt zeker meer aandacht!
De samenwerking tussen meerdere opvangen om deze presentatie voor te bereiden en nu met de andere opvangen te delen droeg duidelijk aan de kwaliteit van het verhaal bij. Leerzaam voor iedereen.
Andere onderwerpen, die aan de orde kwamen waren vormen van speeddaten voor konijnen, succes van het koppelproces en voor- en nadelen van sterilisatie in bepaalde situaties. Interessant voor de gespecialiseerde opvangen; en ook interessant in de crossovers voor andere diersoorten om naar methodes en afwegingen te kijken.
Aan eind kon in de vertrouwdheid van de groep een ethisch vraagstuk als euthanasie open worden besproken. Heel fijn, ook dat met elkaar te kunnen delen: de dilemma’s, ratio en emotie.

Katten

In het gesprek over socialisatie van kitten kwam ook de (minimale) leeftijd voor plaatsing aan de orde: kan een kitten jonger dan 12 weken worden geplaatst, met aandacht voor socialisatie bij de eigenaar? Is het aan te raden om kitten alleen te plaatsen of juist niet?
Een van de opvangen toont hun opstelling voor de quarantaine. Samen worden voor- en nadelen van deze opstelling besproken zowel met oog op hygiëne, natuurlijk gedrag en ook stressverlaging.
Verder komen samenwerking met gastgezinnen, handigheden bij verwilderde c.q. schuwe katten en een specifieke casus aan de orde.

 

Corona-impact

In een aparte bijeenkomst werden ervaringen door en met corona en de bijbehorende maatregelen gedeeld. Sommige van de veranderingen wil men zeker ook ‘na corona’ vasthouden; ander hoopt men weer los te kunnen laten.

 • Door minder bezoekers is er meer rust op de locaties – fijn voor de dieren en het werk.
 • Aandachtspunt zijn retouren aan het eind van de eerste golf ‘omdat men toch in een gewoon ritme te weinig tijd meende te hebben’.
 • Algemeen is er een bredere bewustwording op werkingsprincipes van infectieziektes, dit heeft impact op de werkuitvoering.
 • Andere vorm van communicatie en contact met eigenaar en in zekere zin minder ruimte voor gesprek over algemene verzorging etc. vraagt aandacht.
 • Er ontstonden meer standaard mailteksten vanwege ontploffende mailboxen.
 • Doorstroom loopt goed, speeddaten konijnen loopt beter.
 • Andere inzet gasthouders: soms ook om op DOC niet schoon te hoeven maken.
 • Kansen liggen ook in
  • Camera’s op dieren/verzorging (kijkend vanuit onderwijs)
  • Robots, die met dier spelen, via webcam te bedienen, is elders ook een ontwikkeling.

(Vraagt om goede balans tussen technisch en persoonlijk contact.)

Symposium 2021

Thema’s voor 2021 zijn Kantinteractie en Hygiëne. Keurmerkdragers ontvangen een mail over structuur en inhoud van het symposium dit jaar.
We hopen een hybride vorm te kunnen organiseren: online en later in het jaar ook fysiek, waarbij we ook externe sprekers willen betrekken.