blokperiode

AANVRAAGPROCEDURE

U kunt hier uw digitale aanvraagformulier invullen

INDIENEN VAN EEN AANVRAAG VOOR KEURMERK OPVANG

Een dierenopvangcentrum kan via het Aanvraagformulier op deze website het Keurmerk Opvang aanvragen. De aanvraag wordt binnen 2 weken door Verin in behandeling genomen. Verin neemt hiervoor contact met de aanvrager op.

 

HOE WORDT EEN AANVRAAG BEOORDEELD? 

Een dierenopvangcentrum (DOC) vult als eerste stap van het beoordelingsproces een self-assessment in. Dat is een uitgebreide vragenlijst, die ingaat op de doelvoorschriften en open normen van het keurmerk. Per open norm worden gemiddeld drie vragen gesteld. Om in de beantwoording een goed beeld te geven hoe er in het DOC wordt gewerkt, is het belangrijk dat men samen ruim de tijd neemt om het self-assessment in te vullen. Dat is niet in een middagje gedaan! Het gaat erom bewust stil te staan bij wat je doet en hoe je werkt of waar je nog bezig bent om te verbeteren.

 

De auditor kijkt bij de beoordeling van het self-assessment of het aanvragende DOC op zijn locatie en in zijn manier van werken daadwerkelijk invulling geeft aan de doelvoorschriften en normen. De auditor maakt hierbij gebruik van een scoresysteem. Per antwoord worden punten toegekend. Komt de auditor een no-go-aspect tegen, stopt hier de procedure en wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.

Keurmerk Opvang werkt voor de beoordeling met de methode  “Waarderend Onderzoeken”. Dat betekent dat er ook een punt toegekend wordt als men goed op weg is. Is de werkwijze buitengewoon goed dan krijgt men een extra punt. Deze zogenaamde “expert-punten” worden dan ook in het rapport apart vermeld en bij toekenning van het keurmerk mee gepubliceerd.

Er moeten minimaal 70% van alle punten worden gehaald. Alleen dan wordt de aanvraag verder behandeld en ook een locatiebezoek ingepland. Het self-assessment is daarmee het belangrijkste onderdeel van de beoordeling.

Tijdens een locatiebezoek worden 3 tot 5 aandachtspunten, die de auditor uit het self-assessment heeft geselecteerd nader besproken. Het bezoek biedt het auditteam – hier gaan een peerauditor en/of een expert mee – de gelegenheid om de algemene indruk uit het self-assessment te bevestigen.

Bemiddeling en plaatsing is een belangrijke onderdeel van de doelvoorschriften. Daarom vindt er ook een klantonderzoek plaats.

Uiteindelijk bepaalt het gehele beeld vanuit self-assessment, het klantonderzoek en het locatiebezoek of een DOC het Keurmerk Opvang krijgt.

LAATSTE NIEUWS

Download Doelvoorschriften en Open Normen

Michel Wesselink, was projectleider bij Verin:

“Wij zijn er van overtuigd

dat het keurmerk in staat is om een bepaald niveau van dierenwelzijn (het gewenste minimum) te garanderen

door o.a. de eis dat 70% van de voorschriften als voldoende beoordeeld moet zijn.

Het opnemen van logo’s en kleuren helpt thema’s te volgen.

Ik durf ook te zeggen dat het keurmerk door de omvangrijke manier van auditen.

Onder anderen bij het self-assessment moeten de deelnemers wel “nadenken” over dierenwelzijn en hoe ze hier zelf vorm aan geven.

Bewustwording is vaak een eerste stap tot verbetering.

Voor het punt onafhankelijkheid van de audits verwijs ik altijd

naar accreditatie van Verin die aangeeft dat zij als onafhankelijke CI functioneren.”

Regeling Keurmerk Opvang

De Regeling Keurmerk Opvang beschrijft op welke manier een aanvrager door Verin wordt beoordeeld. Doelvoorschriften en Open Normen van het Keurmerk Opvang geven aan hoe een aanvrager het keurmerk kan behalen en behouden. De Regeling beschrijft hoe Verin geacht wordt te handelen en hoe de Regelinghouder, actueel de initiatiefnemer – de Dierenbescherming, samenwerking met alle betrokken partijen en de stakeholders zoekt.

Hieronder kunt u de Regeling Keurmerk Opvang vinden:

 

Buttons-Regeling-Keurmerk-Opvang

Onderliggende reglementen vindt u in het menu onder Toelichting/Algemeen.

Hiernaast vindt u een voorbeeld vragenlijst voor het self-assessment.
Dit voorbeeld volgt de opbouw van de Doelvoorschriften en Open Normen.

De Doelvoorschriften staan ook nog eens boven de vragen, die
zich op een bepaald voorschrift richten zodat u kunt zien waar de vragen op betrekking hebben. Lees alvorens u de vragenlijst invult de definities (deze kunt u hier downloaden en zijn ook te vinden op pagina Toelichting en Informatie) door.