blokperiode

AANVRAAGPROCEDURE

U kunt hier uw digitale aanvraagformulier invullen

INDIENEN VAN EEN AANVRAAG VOOR KEURMERK OPVANG

Een dierenopvangcentrum (DOC) kan via het Aanvraagformulier op deze website het Keurmerk Opvang aanvragen. De aanvraag wordt binnen 2 weken in behandeling genomen. De certificerende instelling (CI) neemt hiervoor contact met de aanvrager op.

 

HOE WORDT EEN AANVRAAG BEOORDEELD? 

Een dierenopvangcentrum (DOC) vult als eerstes een self-assessment in. Dat is een uitgebreide vragenlijst, die ingaat op de doelvoorschriften en open normen van het keurmerk. Voor iedere doelvoorschrift en open norm worden meerdere vragen gesteld. Het invullen is niet in een middagje gedaan! Vul de antwoorden samen in: schitter met alles wat je kent, weet en doet!

De auditor beoordeelt het self-assessment met behulp van een scoresysteem. Scored de dierenopvang voldoende en worden geen no-go-aspecten geraakt, plant de auditor een locatiebezoek in om nog een aantal focuspunten te toetsen.

Keurmerk Opvang werkt voor de beoordeling met de methode  “Waarderend Onderzoeken”. Er moeten minimaal 70% van de punten worden gehaald. Het self-assessment is daarmee het belangrijkste onderdeel van de beoordeling.

Het locatiebezoek biedt het auditteam – hier gaan een peerauditor en/of een expert mee – de gelegenheid om de algemene indruk uit het self-assessment te bevestigen en de focuspunten te bespreken.

De beoordelaar van de CI bepaalt op basis van het gehele beeld of een DOC het Keurmerk Opvang krijgt.

LAATSTE NIEUWS

Download Doelvoorschriften en Open Normen

Michel Wesselink, was projectleider bij Verin:

“Wij zijn er van overtuigd

dat het keurmerk in staat is om een bepaald niveau van dierenwelzijn (het gewenste minimum) te garanderen

door o.a. de eis dat 70% van de voorschriften als voldoende beoordeeld moet zijn.

Het opnemen van logo’s en kleuren helpt thema’s te volgen.

Ik durf ook te zeggen dat het keurmerk door de omvangrijke manier van auditen.

Onder anderen bij het self-assessment moeten de deelnemers wel “nadenken” over dierenwelzijn en hoe ze hier zelf vorm aan geven.

Bewustwording is vaak een eerste stap tot verbetering.

Voor het punt onafhankelijkheid van de audits verwijs ik altijd

naar accreditatie van Verin die aangeeft dat zij als onafhankelijke CI functioneren.”

Regeling Keurmerk Opvang

De Regeling Keurmerk Opvang beschrijft op welke manier een aanvrager door Verin wordt beoordeeld. Doelvoorschriften en Open Normen van het Keurmerk Opvang geven aan hoe een aanvrager het keurmerk kan behalen en behouden. De Regeling beschrijft hoe Verin geacht wordt te handelen en hoe de Regelinghouder, actueel de initiatiefnemer – de Dierenbescherming, samenwerking met alle betrokken partijen en de stakeholders zoekt.

Hieronder kunt u de Regeling Keurmerk Opvang vinden:

 

Buttons-Regeling-Keurmerk-Opvang

Onderliggende reglementen vindt u in het menu onder Toelichting/Algemeen.