Skip to content
Menu

Aanvraagprocedure Keurmerk

AANVRAAGPROCEDURE
AANVRAAGPROCEDURE

INDIENEN VAN EEN AANVRAAG VOOR KEURMERK OPVANG

Het Keurmerk Opvang kan niet meer worden aangevraagd.

HOE WORDT EEN AANVRAAG BEOORDEELD?

Een dierenopvangcentrum (DOC) vult als eerstes een self-assessment in. Dat is een uitgebreide vragenlijst, die ingaat op de doelvoorschriften en open normen van het keurmerk. Voor iedere doelvoorschrift en open norm worden meerdere vragen gesteld. Het invullen is niet in een middagje gedaan! Vul de antwoorden samen in: schitter met alles wat je kent, weet en doet!

De auditor beoordeelt het self-assessment met behulp van een scoresysteem. Scored de dierenopvang voldoende en worden geen no-go-aspecten geraakt, plant de auditor een locatiebezoek in om nog een aantal focuspunten te toetsen.

Keurmerk Opvang werkt voor de beoordeling met de methode  “Waarderend Onderzoeken”. Er moeten minimaal 70% van de punten worden gehaald. Het self-assessment is daarmee het belangrijkste onderdeel van de beoordeling.

Het locatiebezoek biedt het auditteam – hier gaan een peerauditor en/of een expert mee – de gelegenheid om de algemene indruk uit het self-assessment te bevestigen en de focuspunten te bespreken.

De beoordelaar van de CI bepaalt op basis van het gehele beeld of een DOC het Keurmerk Opvang krijgt.

Michel Wesselink, was projectleider bij Verin (voormalige CI)

“Wij zijn er van overtuigd dat het keurmerk in staat is om een bepaald niveau van dierenwelzijn (het gewenste minimum) te garanderen door o.a. de eis dat 70% van de voorschriften als voldoende beoordeeld moet zijn. Het opnemen van logo’s en kleuren helpt thema’s te volgen.

Ik durf ook te zeggen dat het keurmerk door de omvangrijke manier van auditen. Onder anderen bij het self-assessment moeten de deelnemers wel “nadenken” over dierenwelzijn en hoe ze hier zelf vorm aan geven. Bewustwording is vaak een eerste stap tot verbetering. Voor het punt onafhankelijkheid van de audits verwijs ik altijd naar accreditatie van Verin die aangeeft dat zij als onafhankelijke CI functioneren.”

Aanvraagprocedure Keurmerk

Regeling Keurmerk Opvang

De Regeling Keurmerk Opvang beschrijft op welke manier een aanvrager door Producert wordt beoordeeld. Doelvoorschriften en Open Normen van het Keurmerk Opvang geven aan hoe een aanvrager het keurmerk kan behalen en behouden. De Regeling beschrijft hoe Producert geacht wordt te handelen en hoe de Regelinghouder, actueel de initiatiefnemer – de Dierenbescherming, samenwerking met alle betrokken partijen en de stakeholders zoekt.

Hier kunt u de Regeling Keurmerk Opvang vinden:

Onderliggende reglementen vindt u in het menu onder Toelichting/Algemeen.