(Werk)symposium Keurmerk Opvang, deel 1 en 2

Het Keurmerk Opvang hecht veel waarde aan kennisdelen met elkaar. Voor de DOC’s die dit keurmerk hebben, is actief meedoen aan een kennissessies deel van de jaarlijkse toets. De sessie voor 2020 stond gepland voor maart, maar kon niet doorgaan.
Op 10 september vond nu het eerste deel van het digitale (werk)symposium plaats. Het programma is nu vanwege het digitale karakter verspreid over meerdere dagen, anders wordt het voor je
aandacht erbij houden te zwaar.

In de inleiding werd ingegaan op de actualiteiten rond het Keurmerk Opvang, de regelingsupdate van begin van het jaar werd nog eens terug gehaald en werd de communicatie van en over het keurmerk besproken.
Via de chatfunctie kwam het gesprek eerst wat voorzichtig op gang, maar werd dan toch samen goed opgepakt. Het was eerst wat onwennig, om zo via het scherm samen te overleggen.

Drie DOC’s gaven een presentatie over de mogelijkheden en grenzen van het trainen van honden in de opvang.
Op 15 oktober staat de socialisatie van konijnen en knaagdieren in de opvang op het programma. De organisatoren van de bijeenkomst hadden wat zorg over of Zoom een goede discussie in de weg zou staan. Gegeven de terugkoppeling van deelnemers bleek die zorg niet terecht te zijn. Enkele citaten van hun reacties: “heel inspirerend, waardevol om praktijkvoorbeelden te zien, mooi inzicht in verschillende werkwijzen, voor herhaling vatbaar, online goed alternatief, wel vermoeiend zo via het scherm, wat minder interactie”. Intussen is ook aangegeven dat het toch fijner is, als er meer ruimte voor gesprek is; al is het via het scherm inspannender dan samen in een ruimte. Aandachtspunt voor de organisatoren.

Net als voor heel werkend Nederland geldt dat de keurmerkorganisatie ook een goede mix moeten vinden die past in de 1,5 meter maatregel. De ervaringen van de eerste keurmerk-ZOOM-meeting geven aan dat dit gaat lukken.

Onderstaand getekende verslagen van beide meetings.

Getekend verslag 2020 – algemeenGetekend verslag 2020 – hond