Werken aan welzijn in de dierenopvang

Vandaag is Dierendag. Dieren in de opvang verdienen niet alleen op deze dag maar altijd nog weer een beetje extra. Het is immers niet de meest fijne omgeving om te zitten. Daarom wordt vanuit Keurmerk Opvang een drietal workshops aan teamleiders en leidinggevenden met procesverantwoording in de dierenopvang aangeboden: - Kengetallen in de dierenopvang, in 2 delen, op 2 en op 23 november - Konijnengedrag en welzijn in de dierenopvang op 8 november - Kattengedrag en welzijn in de dierenopvang op 28 november Je kunt je aanmelden via . Geef daarbij a.u.b. duidelijk de naam, organisatie en voor welk workshop de aanmelding is aan.   Workshop Kengetallen Deze richt zich erop om meer inzicht te krijgen in hoe werkprocessen die van invloed zijn op dierenwelzijn verbeterd kunnen worden met behulp van de analyse van beschikbare cijfers . Tijdens de workshop komen del volgende onderwerpen aan bod: Kennis over cijferanalyse in de opvang, bewustwording van de relatie tussen bepaalde parameters en de mogelijke invloed op beleid, keuzes en werkprocessen. We werken aan de volgende vaardigheden: het opstellen van vragen; wat is een nulmeting en waarom is deze belangrijk; het nagaan welke (cijfermatige) informatie hiervoor van belang is; het uitvoeren van de betreffende berekeningen; de daarbij behorende interpretatie van de gegevens; visualisering van verkregen informatie.   Workshop Konijnengedrag Vanuit Keurmerk Opvang vinden we belangrijk, dat dieren - passend bij hun karakter en gedrag - tijdens de tijdelijke opvang in een dierenopvangcentrum (asiel) worden verzorgd. Hiervoor is het noodzakelijk dat medewerkers het gedrag en reacties van dieren op de juiste manier interpreteren en dan conform handelen. Daarbij...

Read More