Menu
Skip to content

Toelichting en informatie

TOELICHTING & INFORMATIE
TOELICHTING & INFORMATIE

TOELICHTING EN INFORMATIE

Publicaties zijn per thema te vinden; de thema’s volgen de opbouw van de Doelvoorschriften en Open Normen. Publicaties zijn zowel documenten (artikelen, white papers) als ook animaties, filmpjes en schetsen. Ambities is om interessante stukken te verzamelen, die helpen om voor een nog beter welzijn van de opgevangen dieren te zorgen. Wilt u zelf uw best practices aanbieden? Laat het ons a.u.b. weten!

 

Onder Algemeen worden publicaties geplaatst die bij de Doelvoorschriften en Open normen van het thema “Algemeen” behoren. Verder komen hier documenten te staan, die qua inhoud onder meerdere thema’s geplaatst of niet onder een specifieke rubriek geschoven kunnen worden.

Bemiddeling en (goede) plaatsing zijn cruciaal voor het welzijn van de dieren. Immers, hoe goed de opvang ook geregeld is: er is ‘no place like home’. Dierenopvang is per definitie tijdelijk. Hier wordt nadrukkelijk aan gewerkt.

Doelvoorschiften en Open Normen
Informatie en toelichting
FAQ

De meest basale vraag in het thema Voeding is of dieren afhankelijk van de eigen conditie alle noodzakelijk voedingstoffen aangeboden krijgen, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van de opvang. Hierbij wordt zowel op het individuele dier als ook op de groep als geheel gelet.

Doelvoorschiften en Open Normen
Informatie en toelichting
FAQ

Gezondheid  als thema kent uiteenlopende facetten, die wel bij elkaar horen: goede hygiëne, aandacht voor besmettingsrisico’s, rekening houden met de impact van stress op de gezondheid, en diergezondheid in nauwere zin: infecties, letsel en chronische afwijkingen.

Doelvoorschiften en Open Normen
Informatie en toelichting
FAQ

Comfort buigt zich over onderwerpen als huisvesting, klimaat, ruimtes en materiaal; iedere keer afhankelijk van de betreffende diersoort c.q. het individuele dier.

Doelvoorschiften en Open Normen
Informatie en toelichting
FAQ

Regelmaat is in verschillende opzichten de basis voor een zo stressvrij mogelijke opvang van de dieren, individueel en als groep.

Doelvoorschiften en Open Normen
Informatie en toelichting
FAQ

Gedrag als thema gaat zowel over de vrijheid van het (opgevangen) dier om natuurlijk gedrag te vertonen en ook over dier-dier en dier-mens interactie.

Doelvoorschiften en Open Normen
Informatie en toelichting
FAQ

Uiteraard is op veel (digitale) plaatsen waardevolle informatie te vinden. Zover mogelijk deelt Keurmerk Opvang hieronder bronnen voor verdieping en verbreding.

Kleine DOC zijn vaak minder complex ingericht; hier wordt voor Keurmerk Opvang rekening mee gehouden qua beoordeling en kosten. Uiteraard wordt er niets aan het vereiste dierenwelzijn afgedaan.

Beleid Kleine DOC