TOELICHTING & INFORMATIE

U kunt hier uw digitale aanvraagformulier invullen

THEMA ALGEMEEN

De publicaties, die onder Algemeen worden geplaatst horen bij 2 verschillende groepen:

  1. Documenten die bij de Doelvoorschriften en Open normen van het thema “Algemeen” behoren, zo als stukken over scheiding van functies en basiseisen.
  2. Hier worden ook documenten geplaatst, die qua inhoud onder meerdere thema’s geplaatst zouden kunnen worden of niet onder een specifieke rubriek geschoven kunnen worden. Ten dele zijn diezelfde publicaties ook onder de andere thema’s te vinden.

Algemene informatie KM Opvang

In de Regeling Keurmerk Opvang is de basis voor het keurmerk, eisen en werkwijze vastgelegd. Op de website is altijd de meest actuele versie te vinden. Deze update gaat per 1-1-2020 in.

Buttons-Regeling-Keurmerk-Opvang

Het Reglement Beoordeling, sancties en opheffing van sancties geeft aan welke maatregelen bij afwijking van de keurmerkcriteria mogelijk zijn en hoe die worden toegepast.

Het Reglement Jaartoets en Verlenging beschrijft het tussentijds toezicht op naleving van de criteria gedurende de 3 jaar geldigheid van het keurmerk.

Het Reglement Gebruik Keurmerk Opvang geeft richting aan het correcte gebruik van het verleende keurmerk bij de keurmerkdragers, maar beschrijft ook maatregelen bij misbruik.

Het Wijzigingsreglement beschrijft de procedure hoe aanpassingen voor de keurmerkcriteria worden voorbereid.

Sinds begin 2020 wordt verwacht, dat alle medewerkers (inclusief vrijwilligers) minimaal 2x per jaar een bijscholing wordt aangeboden én dat wordt nagegaan dat het geleerde in de praktijk wordt omgezet. In onderstaande toelichting iet wat meer tekst en uitleg over dit criterium.

In de Tariefregeling wordt aangegeven, op welke momenten welke kosten voor het keurmerk in rekening worden gebracht.

FAQ geeft een overzicht van de meest gestelde vragen over het Keurmerk Opvang en de antwoorden daarop, zo als bijvoorbeeld onderliggende gedachten, keuzes, te verwachten kosten.

Buttons-FAQ

FAQ Gemeenten is een document waarin vragen die door verschillende gemeentes over Keurmerk Opvang werden gesteld en de antwoorden daarop zijn verzameld.

button-FAQ gemeenten

Scriptie Vera Flintrop

Alles bij elkaar een goed gestructureerd en leesbaar verhaal volgens haar examinator. Vera volgt de opleiding kwaliteitsmanagement en heeft in tussen haar certificaat.

In de workshop Kengetallen in de dierenopvang wordt gesproken over ondersteuning van procesontwikkeling door analyse van kengetallen. Bij goede analyse, passende interpretatie van de correct gekozen kengetallen kun je daarmee het welzijn van dieren in de opvang verbeteren en ook op aanbelandende processen sturen. Onderstaand artikel geeft een voorbeeld, duidelijk buiten de Nederlandse context, maar als procesvoorbeeld zeker zinvol.