TOELICHTING & INFORMATIE

U kunt hier uw digitale aanvraagformulier invullen

GEZONDHEID

Gezondheid  als thema kent uiteenlopende facetten, die wel bij elkaar horen: goede hygiëne, aandacht voor besmettingsrisico’s, rekening houden met de impact van stress op de gezondheid, en diergezondheid in nauwere zin: infecties, letsel en chronische afwijkingen.

Gezondheid van gezelschapsdieren in de opvang

Hieronder zijn sec de Doelvoorschriften en Open Normen m.b.t. het thema Gezondheid te vinden.

In de onderstaande richtlijnen wordt in enkele pagina’s de rode draad voor hygiëne en ziektepreventie neergezet.

Dettol is formeel niet verboden. Maar ook niet formeel toegelaten voor reiniging en desinfectie in risicovolle omgevingen. Misschien belangrijker: Dettol blijkt in ieder geval voor katten giftig te zijn.

Er worden verschillende mogelijkheden tot afbreken van de dracht bij konijnen benoemd. Ook bijbehorende ethische vraagstukken krijgen kort aandacht.

Ook wordt er een kort overzicht gegeven: raadpleeg voor de actueel toegelaten reinigings- en desinfectiemiddelen altijd de officiële website hiervoor!