Skip to content
Menu

Gezondheid

GEZONDHEID
GEZONDHEID

GEZONDHEID

Gezondheid  als thema kent uiteenlopende facetten, die wel bij elkaar horen: goede hygiëne, aandacht voor besmettingsrisico’s, rekening houden met de impact van stress op de gezondheid, en diergezondheid in nauwere zin: infecties, letsel en chronische afwijkingen.

Hieronder zijn sec de Doelvoorschriften en Open Normen m.b.t. het thema Gezondheid te vinden.

Doelvoorschriften en Open Normen
Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren

Er worden verschillende mogelijkheden tot afbreken van de dracht bij konijnen benoemd. Ook bijbehorende ethische vraagstukken krijgen kort aandacht.

Gebruik van Alizin bij konijnen
ter afbreking van dracht

In de onderstaande richtlijnen wordt in enkele pagina’s de rode draad voor hygiëne en ziektepreventie neergezet.

Richtlijn voor hygiëne
Kleindierenopvang

Ook wordt er een kort overzicht gegeven: raadpleeg voor de actueel toegelaten reinigings- en desinfectiemiddelen altijd de officiële website hiervoor!

Overzicht toegestane desinfectiemiddelen
op basis van quaternaire ammonium-
verbindingen voor desinfectie van dierverblijven

Dettol is formeel niet verboden. Maar ook niet formeel toegelaten voor reiniging en desinfectie in risicovolle omgevingen. Misschien belangrijker: Dettol blijkt in ieder geval voor katten giftig te zijn.

Dettol 1978 – Severe Dettol
poisening in human