Skip to content
Menu

Comfort

COMFORT
COMFORT

COMFORT

Comfort buigt zich over onderwerpen als huisvesting, klimaat, ruimtes en materiaal; iedere keer afhankelijk van de betreffende diersoort c.q. het individuele dier.

HUISVESTING EN OMGEVING VOOR GEZELSCHAPSDIEREN IN DE OPVANG

Hieronder zijn sec de Doelvoorschriften en Open Normen m.b.t. huisvesting, klimaat, ruimtes en materiaal (“Comfort”)
te vinden.

Doelvoorschriften en Open Normen
Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren

Het document gaat weliswaar in eerste instantie over dierenwinkels, maar neemt niet weg dat er goede suggesties ook  voor de opvang in staan.

Deskundigenverklaring huisvesting
konijnen dierenwinkels

Onderstaand A4 beschrijft basale voorwaarden voor de huisvesting van konijnen. Wil je graag iets aanvullen? Laat het weten!

Huisvesting konijn

De WUR (en ook andere onderzoeksinstellingen) zijn regelmatig bezig betere inzichten over behoefte van gezelschapsdieren en de invulling ervan te verschaffen. Zo is er ook een Checklist beoordeling lichtcondities bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren.