Skip to content
Menu

Websites en links

TOELICHTING & INFORMATIE
TOELICHTING & INFORMATIE

INTERESSANTE WEBSITES

Het LICG heeft onder anderen huisdierenbijsluiters met meer informatie over huisvesting, verzorging en voeding van honden, katten, knaagdieren en konijnen.

Animal Sheltering publiceert onder anderen artikelen over diergedrag, het (juiste) lezen ervan en maakt ook trainingsprogramma’s bekend.

Het Platform van Professionele Diergedragsdeskundigen maakt inzichtelijke welke gedragsdeskundigen erkend zijn en voor wie dierengedragstherapie via een verzekeraar wordt vergoed.

Het GroenKennisnet, het Dierenwelzijnsweb, de Dierenbescherming en het Ontwikkelcentrum hebben samen een cursus Dierenwelzijn opgezet. Onderstaand is de link naar deze cursus te vinden.

De Amerikaanse organisatie voor Shelter Veterinarians heeft richtlijnen geformuleerd voor de veterinaire begeleiding van dierenopvangcentra. Niet alles is binnen de Nederlandse context toepasbaar, maar toch bevatten deze veel nuttige informatie. Zie hiervoor onderstaande link.

Cats Protection is the UK’s leading feline welfare charity. They help around 205,000 cats and kittens per year through their national network of over 250 volunteer-run branches and 32 adoption centres. They also promote responsible cat ownership with their education projects. Therefore see the link below.

Certipet is hét kwaliteitskeurmerk voor de beroepsgroep van gediplomeerde diergedragstherapeuten en staat voor kwaliteit en professionaliteit.

Diergedragstherapeuten komen in aanmerking voor accreditatie door Stichting Certipet indien ze beschikken over een vooropleiding in de life sciences (o.i.v.) op minimaal HBO niveau en een afgeronde opleiding tot diergedragstherapeut aan een geregistreerde onderwijsinstelling. Daarnaast moeten geaccrediteerde diergedragstherapeuten jaarlijks aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • nascholing op het vakgebied van de gedragstherapie;
  • minimaal aantal consulten;
  • deelname aan collegiale intervisie.

Diergedragstherapeuten die geaccrediteerd zijn door Stichting Certipet maken deel uit van een breed netwerk van dierprofessionals (dierenartsen, overheden, onderzoekers) en streven naar een harmonieuze mens-dier relatie waarbij het welzijn van mens en dier voorop staat.

Therapeuten die geaccrediteerd zijn door Stichting Certipet worden vergoed door een groot aantal dierzorgverzekeraars (lees de verzekeringsvoorwaarden).

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Certipet, www.certipet.org

Cats Protection is the UK’s leading feline welfare charity. They help around 205,000 cats and kittens per year through their national network of over 250 volunteer-run branches and 32 adoption centres. They also promote responsible cat ownership with their education projects. Therefore see the link below.

De WUR (en ook andere onderzoeksinstellingen) zijn regelmatig bezig betere inzichten over behoefte van gezelschapsdieren en de invulling ervan te verschaffen. Zo is er ook een Checklist beoordeling lichtcondities bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren.

Disclaimer: We hebben geen invloed op de inhoud. De inhoud is onder andere dan Nederlandse context ontstaan. Desondanks is er veel nuttige informatie op de websites te vinden en kan er inspiratie worden opgedaan. Alle informatie moet (zelf) kritisch worden beoordeeld: past het bij de eigen situatie, de situatie hier en de beoogde doelstelling.

– http://www.maddiesfund.org/maddies-institute.htm (ook shelter management)
– http://www.sheltermedicine.vet.cornell.edu/ (is een link met Maddie’s Fund/Institute)
– http://www.sheltermedicine.com/
– http://www.sheltervet.org/
– http://aspcapro.org/ (ook shelter management)

Dierenopvang in Nederland is bestemd voor tijdelijke opvang van Nederlandse gezelschapsdieren. Toch is het niet uit te sluiten, dat een DOC een gezelschapsdier dat oorspronkelijk uit het buitenland afkomstig is aangeboden wordt. Belangrijk is, dat een DOC zich dan van voorwaarden en risico’s bewust is. Risico’s zijn o.a. de insleep van niet in Nederland voorkomende ziektes, onderliggende welzijns- en gedragsproblemen, maar ook een groter risico van insleep van aangifteplichtige ziektes. 

Op de website van de NVWA zijn aandachtspunten en voorwaarden te vinden. Iets om mee  te nemen, wanneer bekend is of vermoed wordt dat een dier uit het buitenland afkomstig is.